Дислексія – порушення процесу читання

Дислексія – це часткове порушення оволодіння процесу читання, яке обумовлене несформованістю (порушенням) вищих психічних функцій та проявляється в численних помилках, які стійко проявляються під час читання.

Основним порушенням при дислексії є стійка нездатність оволодіти складозлиттям і автоматизованим читанням цілими словами, що часто супроводжуються недостатнім розумінням прочитаного.

Дислексія як і дисграфія є досить поширеним порушенням. В європейських країнах за даними різних авторів, до 10% дітей з дислексіями, які мають нормальний інтелект.

За даними О.Корнева (1997) дислексія спостерігається у 4.8% учнів 7-8 літнього віку. В школах для дітей іх тяжкими порушеннями мовлення та із затримкою психічного розвитку – дислексія зустрічається у 20%- 50% учнів. Варто зазначити, що у хлопчиків дислексія зустрічається у 4.5 р частіше ніж у дівчат.

Читання, як і письмо являє собою складний психофізіологічний процес, в акті якого беруть участь зоровий, мовноруховий, та мовнослуховий аналізатори. Читання є більш складним процесом ніж усне мовлення і разом з цим воно тісно зв’язано з усним мовленням і письмом.

Читання- процес декодування графічної (буквенної) моделі слова в усномовленнєву форму (технічна сторона читання), а також як процес розуміння письмових висловлювань (смислова сторона читання). Саме розуміння смислу прочитаного- є основною метою процесу читання.

Дислексія – порушення процесу читання

Давайте більш докладно розглянемо, які ж бувають типи помилок при дислексії.

Помилка № 1. Заміни та змішування звуків при читанні, частіше фонетично близьких звуків ( Б, П, М, Н, В, Ф тощо) а також заміни схожих візуально букв ( Ш, Щ, Ж, К та ін);

Помилка № 2. Побуквене читання – порушення злиття букв у склади та слова. При побуквеному читанні букви називаються по черзі ( м, е, т, е, л, и, к);

Помилка № 3. Спотворення звуко-складової структури слова, яке проявляється в різноманітних помилках:

  • пропуски приголосних під час їх збігу;
  • пропуски приголосних та голосних при відсутності збігу;
  • додавання звуків;
  • пропуски та перестановки складів.

Помилка № 4. Не розуміння прочитаного. Дитина не розуміє прочитане слово, речення, текст. При цьому техніка читання не страждає.

Помилка №5. Аграматизми при читанні. Проявляється у порушенні відмінкових закінчень під час узгодження слів у реченні.

Симптоматика дислексії залежить від її виду, ступеню вираженості а також від етапу оволодінням читанням.

Дислексія може негативно впливати на формування особистості дитини, призвести до негативних змін у її характері, зокрема до невпевненості у собі, робкості або навпаки до агресивності та схильності до негативних реакцій. Саме тому, не варто відкладати звернення до спеціалістів , адже чим раніше почнеться логопедична корекція тим кращим і швидшим буде результат.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *