Дислексія – види дислексії

Види дислексії - логопед Киев (Оболонь, Мінська) ☎ 095-438-21-30

Види дислексії у вітчизняній та зарубіжній літературі існує досить багато класифікацій дислексій в залежності від ступеню вираженості порушень читання, порушення діяльності аналізаторів, які беруть участь в акті читання, порушення тих чи інших психічних функцій та в залежності від урахування операцій процесу читання (Р. Лалаєва). Найпоширенішою є саме класифікація за Р. Лалаєвою.

Отже, види дислексії :

Оптична дислексія.

Симптоматика: Проявляється у труднощах засвоєння та у змішуванні графічно схожих букв та їх взаємозамінах. Змішуються та замінюються букви, які відрізняються додатковими елементами (Л-Д, З-В),  та які складаються з однакових елементів по різному розташованих у просторі (Т-Г, Ь-Р, Н-П-И). Ця форма дислексії пов’язана з недорозвиненням оптико-просторових уявлень, а також з порушенням зорового гнозису, зорового аналізу та синтезу.

Мнестична дислексія.

Симптоматика: Проявляється у труднощах засвоєння усіх букв, у їх недиференційованих замінах. Вона обумовлена порушенням процесів встановлення зв’язків між звуком та буквою та порушенням мовленнєвої пам’яті. Діти не можуть відтворити послідовність із 3-5 звуків або слів, порушують порядок їх відтворення, скорочують кількість елементів ряду, пропускають звуки та слова.

Фонематична дислексія. Цей вид дислексії пов’язан з недорозвиненням фонематичної системи. Ссилка. Виділяють дві форми фонематичної дислексії:

Перша форма фонематичної дислексії.

Симптоматика: Порушення читання пов’язане з недорозвиненням фонематичного сприймання та фонематичних уявлень, яке проявляється в труднощах засвоєння букв, а також замінах букв, схожих за акустико-артикуляційними ознаками;

Друга форма фонематичної дислексії.

Симптоматика: Порушення читання обумовлене недорозвиненням фонематичного аналізу. Проявляється у побуквенному читанні, спотворення звуко-складової будови слова, перестановках звуків, додаваннях зайвих звуків, пропусках та додаваннях складів.

Семантична дислексія.

Симптоматика: Проявляється в порушенні розуміння прочитаних слів, речень, тексту при технічно правильному читанні ( слова, речення, текст не спотворюється під час читання). Після прочитування слова по складах діти не можуть показати відповідний малюнок або відповісти на запитання по смислу прочитаного речення.

Аграматична дислексія.

Симптоматика: обумовлена граматичним недорозвиненням мовлення, морфологічних та синтаксичних узагальнень. Спостерігаються зміни відмінкових закінчень та числа іменників, неправильне узгодженя в роді числі, відмінках іменника з прикметником тощо.

Тактильна дислексія.

Симптоматика: Спостерігається у сліпих дітей. В основі її лежать труднощі диференціації букв азбуки Брайля, які тактильно сприймаються. В процесі читання спостерігаються змішування тактильно схожих букв, які складаються з однакової кількості крапок, розташованих дзеркально або вище нижче.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *