Напрями

Логопед – дефектолог

При перших ознаках затримки мовлення у малюка важливо вчасно звернутися до логопеда - дефектолога, адже найсприятливіший період для виправлення порушень мовлення дошкільний вік.

Останнім часом все більше батьків стикаються з тим, що їх дитина в 2 – 3 роки не розмовляє. Дитина або зовсім не говорить ( може видавати лише окремі…

Докладніше

Логопедична робота

Дислалія – порушення вимовної сторони мовлення

Дислалія — це порушення вимовної (звукової) сторони мовлення за збереженої іннервації мовленнєвого апарату, що найчастіше виявляється в дитячому віці. Велике значення для розвитку повноцінної фонетичної сторони мовлення має…

ЗАТРИМКА МОВНОГО РОЗВИТКУ (ЗМР)

Затримка мовного розвитку (ЗМР)

ЗМР (затримка мовного розвитку) – це особливість фізичного розвитку малюка, при якій він не освоює рухові навички або набуває їх з помітним відставанням від норми. Діагноз затримка мовного…

ЗНМ или ОНР (загальне недорозвинення мови)

Загальне недорозвинення мови (ЗНМ) – рівні ЗНМ

ЗНМ или ОНР (загальне недорозвинення мови) – самостійне або комплексне мовне порушення в дитячому віці, при якому порушено формування всіх компонентів мовної системи (порушена звуковимова, труднощі формування лексичного,…

Що таке дисграфія? - логопед Дарья Левченко

Дисграфія – порушення писемного мовлення

     Дисграфія – нездатність оволодіти письмом та навчитись читати за нормального розвитку дитини, становить значну частку серед інших мовленнєвих порушень. Найчастіше зустрічається у дітей із загальним недорозвиненням мовлення (ЗНМ)…

Напрями роботи логопеда дефектолога

1) Логопед дефектолог – діагностичний напрямок

Діагностична робота логопеда дефектолога є складовою частиною комплексного вивчення дитини. Висновки логопедичного обстеження обов’язково співвідносяться з психологічними, лікарськими, педагогічними спостереженнями.

Основна мета цього напрямку – прогноз ймовірних труднощів в навчанні, визначення причин мовних недоліків. Логопедичні обстеження дітей проводитися у взаємодії з корекційним психологом.

Діагностична діяльність логопеда дефектолога має на меті вирішення різних завдань, і тому, в залежності від етапу роботи, ми виділяємо: первинну діагностику, динамічне спостереження, поточне діагностування.

2) Корекційний напрямок логопеда дефектолога

Корекційна спрямованість роботи логопеда є системою корекційного впливу на мовну і навчально-пізнавальну діяльність дитини з мовними порушеннями. Залежно від структури мовного дефекту і ступеня його прояви будується змістовний напрямок корекційної роботи. Основною формою організації логопедичної роботи індивідуальні заняття. Періодичність і тривалість занять залежить від характеру порушення і ступеня його прояви. Слід зазначити, що логопед не тільки проводить корекційні заняття, але і забезпечує корекційно-логопедичний супровід навчання і виховання дитини, яка потребує допомоги.

3) Аналітичний напрям логопеда

Аналітичний напрямок передбачає аналіз впливу корекційної роботи на мовленнєвий розвиток, забезпечення взаємодії між фахівцями. Необхідність цього напрямку роботи обумовлена ​​необхідністю комплексного підходу до проблем дитини, який передбачає:

  • Системний аналіз мовного і пізнавального розвитку дитини, що дозволяє не тільки виявити окремі прояви порушень розвитку, а й визначити причини цих порушень, відстежити їх взаємозв’язок;
  • Створення комплексних індивідуальних корекційно-відновлювальних програм, націлених на взаємозв’язок розвитку і корекції різних сторін особистісного, пізнавального і мовного розвитку дитини;

Як бачимо, в своїй роботі логопед активно втручається майже в усі сфери діяльності дитини. Він планує свою діяльність в умовах тісної взаємодії фахівців: разом з корекціійним психологом, реалізує комплексні програми корекційного впливу на дитину.

Наші додаткові сторінки:

Сторінка в FACEBOOK
Сторінка в GOOGLE