Загальне недорозвинення мови (ЗНМ) – рівні ЗНМ

ЗНМ или ОНР (загальне недорозвинення мови) – самостійне або комплексне мовне порушення в дитячому віці, при якому порушено формування всіх компонентів мовної системи (порушена звуковимова, труднощі формування лексичного, граматичного та фонематичного компонентів) при збереженому слуху та інтелекті.

ЗНМ или ОНР (загальне недорозвинення мови)

Загальний недорозвиток мовлення ЗНМ или ОНР у дошкільнят може бути виражений в різній мірі: від повної відсутності мовних засобів спілкування до розгорнутого зв’язного мовлення з окремими елементами лексико-граматичного та фонетичного недорозвитку.

З логопедичної практики відомо, що багато дітей при своєчасно наданій їм правильній логопедичній допомозі долають свій дефект і надалі успішно навчаються в масовій школі. Поряд з цим зустрічаються діти, які потребують логопедичної допомоги у школі також.

В наш час прийнято якомога раніше починати логопедичну роботу з дошкільнятами, які мають загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ, рос.- ОНР).

Коли батьки чують діагноз загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ, рос.- ОНР) спеціаліст також ставить рівень цього мовного порушення.

Які бувають рівні ЗНМ или ОНР?

1 рівень загального недорозвитку мовлення (ЗНМ или ОНР)

1 рівень ЗНМ характеризується повною або майже повною відсутністю словесних засобів спілкування у віці, коли у дітей, що розвиваються нормально, мовлення в основному сформоване.

Діти 4-5 років, а іноді й старші, мають дуже обмежений активний словник, який складається з звуконаслідувань та звукових комплексів, що не зрозумілі оточуючим.

Звукові комплекси часто супроводжуються відповідними жестами, що дає можливість зрозуміти дитину. (Наприклад: “бі” з жестом крутіння керма автомобіля – замість “машина їде”). За своїм звучанням лепетне мовлення складається як з подібних до слів елементів (наприклад, “тіта” – киця, “сиса” – лисиця), так і з зовсім несхожих на правильне слово звукосполучень (наприклад, “гадуд” – горщик, “кі” – горобчик, “бю” – верблюд, “капус” – борсук). Діти можуть користуватись окремими загальновживаними словами, але, як правило, ці слова мають спотворену складову структуру і звукове оформлення.

Діти з 1-м рівнем ЗНМ практично не володіють фразою. Іноді спостерігається використання лепетних речень (наприклад: тато туту (тато поїхав); Вова ода (Вова п’є воду. Вова хоче води). Пасивний словник дітей значно ширший за активний. Саме цьому складається хибне враження, що діти все розуміють, але самі нічого не можуть сказати.

Діти з першим рівнем ЗНМ (ОНР) не здатні розуміти, і вже тим більше повноцінно використовувати граматичну будову рідної мови. Вони не можуть відрізнити іменник однини від іменника множини, не в змозі зрозуміти, вживається дієслово в теперішньому або минулому часі. Тобто ці діти абсолютно не сприймають граматичне значення почутих слів і лише прагнуть зосередитися на їх лексичному значенні.

2 рівень загального недорозвитку мовлення ( ЗНМ или ОНР 2 уровень).

Діти, що мають цей рівень розвитку мови, в своїх мовних можливостях значно перевершують дітей з першого рівня. Однак словниковий запас у них теж дуже бідний, слова вживаються зі спотвореннями, але за своїм значенням мають більш стійкий характер.

Діти з 2-м рівнем ЗНМ користуються фразовим мовленням. Але перше, що кидається в очі, це використання занадто простих речень, які складаються з двох або не більше трьох слів. На цьому рівні мовного недорозвитку виникають труднощі в визначенні розміру, кольору і форми предметів.

Якщо говорити про граматику, то в мові дитини є багато помилок, причому вони носять сталий характер.

І хоча їм також складно визначати приналежність до однини або множини, якщо в закінченні слова стоїть наголос, то у них це виходить. Хоч і з великими труднощами, але все ж ці діти визначають іноді рід дієслів і їх час.

Діти з другим рівнем ЗНМ ( ОНР 2 уровень) частково розуміють прийменники. Однак зрозуміти їх функцію діти здатні тільки, якщо мова стосується знайомих ситуацій. Є певне розуміння граматичних закономірностей, але застосовувати їх діти здатні тільки до тих слів, які засвоїли в ранньому дитинстві. Фонетичний аспект мовлення проблематичний – звуки часто спотворюються, спостерігається часта підміна одних звуків іншими.

У своєму спонтанному мовленні, коли самоконтроль зведений до мінімуму, кількість помилок у вимові різко зростає.

Більшість дітей з другим рівнем ЗНМ (ОНР 2 уровень) мають порушення складової структури слів.

 3 рівень загального недорозвитку мовлення ( ЗНМ 3 рівень, рос- ОНР 3 уровень)

Цей рівень мовного недорозвитку характеризується тим, що словниковий запас наближений до нормального. Ці діти висловлюють свої думки грамотно. Їх мова лексично і фонетично правильна. Однак з точки зору граматичної складової мовлення, деяких правил фонетики і лексики є незначні труднощі.

У побутовому мовленні іноді зустрічаються помилки в граматичному оформленні мовних фраз, звуковимова може бути іноді неточна, а слова неправильно підібрані до контексту. Фонетична складова в порівнянні з попереднім рівнем значно краще.

Діти з третім рівнем ЗНМ ( ОНР 3 уровень) мають певні мовні труднощі в першу чергу виникають через те, що дитина не розуміє значення окремих слів. Є проблеми зі словозміною і словотвором. Ці проблеми проявляються не часто, однак дуже помітно, що не розуміння деяких загальновживаних слів заважає цим дітям досить точно виражати думки словами.

Щодо використанням прийменників, то на 3 рівні ЗНМ или ОНР діти правильно вживають ці частини мови. Особливо це стосується тих прийменників, які позначають просторове відношення між предметами. Але іноді вони неправильно вибирають прийменник, або опускають його. Це свідчить про те, що дитина не до кінця розуміє, як працювати з прийменниками і яке вони мають значення.

Отже, у дітей із загальним недорозвитком мовлення 3 рівня (ЗНМ 3 рівень):

  • відсутні в лексичному запасі деякі загальновживані слова;
  • граматичні форми недостатньо сформовані. Спостерігаються проблеми зі словозміною;
  • речення в мові дитини найчастіше прості. Складні речення сформувати непросто, тому дитина намагається цього уникати;
  • існують проблеми у вживанні деяких звуків, також помітна проблема з дотриманням складової структури окремих слів;
  • побутова мова в цілому розуміється добре, але деякі слова і вирази не сприймаються в повній мірі. Помітно, що діти намагаються підмінити слова і граматичні форми.

4 рівень загального недорозвитку мовлення

Частина дослідників також виділяють в окрему групу четвертий рівень загального недорозвинення мови (ЗНМ 4 рівень, рос- ОНР 4 уровень). Мова цих дітей розвинена досить добре. Вони без проблем формулюють власні думки.

Однак при виконанні спеціальних завдань ці діти допускають незначні помилки. Ці помилки не можна назвати грубими, проте вони показують, що дитина відчуває труднощі у розрізненні деяких звуків.

Таким чином, четвертий рівень ОНР характеризується фонетичними і фонематическими дефектами, а також труднощами з відтворенням звукової і складової структур слова. Також іноді, спостерігаються труднощі з дикцією, мовлення нечітке, невиразне.

Діти з 4 рівнем ЗНМ (ОНР 4 уровень) недостатньо добре сприймають фонеми. Що стосується словникового запасу, то він досить багатий. Але і в цій області можна помітити невеликі дефекти. Наприклад, деякі тварини погано запам’ятовуються. Це стосується тих тварин, яких дитина ніколи не бачила, таких як панда або кенгуру.

У дітей на 4 рівні ЗНМ є складність описом ознак предметів або дій. У такому випадку ці діти також намагаються підібрати терміни, які б були близькі за значенням, але це робить їх мовлення недостатньо точним. Такі діти легко замінюють «овальний» на «круглий». А якщо хтось прибіг, дитина говорить «прийшов».

Для того щоб виявити проблеми із засвоєнням лексичних засобів, можна запропонувати дітям пояснити прислів’я з переносним змістом. Найчастіше такі діти не можуть ні зрозуміти, ні застосувати в житті суть цих прислів’їв.

На відміну від дітей, які перебувають на інших рівня ОНР, ці діти дуже добре володіють безліччю складних слів, що зустрічаються регулярно в побутовому мовленні. Але коли потрібно використовувати малознайомий термін, то тут починаються великі труднощі.

З точки зору граматичної будови мови існують також деякі недоліки. Наприклад, дитина може сказати: «Я тікав від багато собаков» або «Я стрибаю на синій скакалці. Узгодження числівників з іменниками токож викликає проблеми. Непоодинокими є фрази подібні до цієї: «На столі лежать дві олівця».

Існують також і інші труднощі, які негативно позначаються на звучанні зв’язного мовлення:

  • дитина має труднощі із запам’ятовуванням;
  • складно зосередитися довгий час на чомусь одному ( проблеми з увагою);
  • погано розвинена моторика пальців;
  • страждає логічне мислення.

Таким чином, діти із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ, рос-ОНР)  повільніше інших засвоюють норми зв’язного мовлення, тому багато показників рівня розвитку мовлення значно відстають від норми.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *